สนามบาสเกตบอล และขนาดของเส้นในการแข่งขัน

สนามบาสเกตบอลมีมาตรฐานที่ชัดเจนในการกำหนดขนาดและเส้นต่างๆ ตามกติกาของสหพันธ์บาสเก็ตบอลนานาชาติ เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างเป็นระเบียบและยุติธรรม. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบทความนี้กับ Basketball-scotland.

บาสเกตบอล สนามระดับแข่งขัน

บาสเกตบอล สนามระดับแข่งขัน

สนามบาสเก็ตบอลต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นผิวเรียบ แข็ง และปราศจากสิ่งกีดขวางที่จะทำให้เกิดความล่าช้าในการแข่งขัน โดยขนาดของสนามที่ใช้ในการแข่งขันระดับนานาชาติต้องมีขนาดยาว 28 เมตร และกว้าง 15 เมตร วัดจากขอบในของเส้นเขตสนาม แต่สำหรับการแข่งขันอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์ฯ อาจใช้สนามขนาดเล็กกว่านี้ได้ คือ ยาว 26 เมตร และกว้าง 14 เมตร

ความสูงของเพดาน

ความสูงของเพดานหรือสิ่งกีดขวางเหนือสนามต้องไม่ต่ำกว่า 7 เมตร

แสงสว่างของสนามบาสเกตบอล

แสงสว่างของสนามบาสเกตบอล

พื้นผิวของสนามควรมีแสงสว่างเพียงพอและเหมือนกัน โดยแสงสว่างต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นของผู้เล่นและผู้ตัดสิน

เส้นสนาม บาสเกตบอล

เส้นสนาม บาสเกตบอล

เส้นทุกเส้นต้องเป็นสีเดียวกัน (ควรเป็นสีขาว) กว้าง 5 เซนติเมตร และมองเห็นได้อย่างชัดเจน ประกอบด้วย:

  • เส้นหลังและเส้นข้าง (End lines and side-lines)
  • เส้นกลาง (Center line)
  • เส้นโยนโทษ (Free-throw lines)
  • พื้นที่เขตกำหนด 3 วินาที (Restricted areas)
  • เขตโยนโทษ (Free-throw lanes)
  • วงกลมกลาง (Center circle)
  • พื้นที่ยิงประตู 3 คะแนน (Three-point field goal area)

ตำแหน่งของโต๊ะเจ้าหน้าที่และกรรมการ

การจัดวางตำแหน่งของโต๊ะเจ้าหน้าที่และที่นั่งของทีมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการแข่งขันทุกครั้งที่จัดโดยสหพันธ์บาสเก็ตบอลนานาชาติ และได้แนะนำให้กระทำสำหรับการแข่งขันอื่นๆ ด้วย

สรุป

มาตรฐานต่างๆ ที่กำหนดสำหรับสนามบาสเกตบอลเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยให้การแข่งขันดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบและปลอดภัย, สร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย และช่วยจัดการแข่งขันในระดับต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของสหพันธ์บาสเก็ตบอลนานาชาติ. คุณสามารถติดตามลีกบาสเก็ตบอลต่างๆ ได้ที่ Basketball-scotland